Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

choreparanoje
14:24
3178 1610 390
14:23
6985 df43 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskins skins
choreparanoje
14:23
2816 06a2 390
choreparanoje
14:22
2551 9356 390
14:17
9881 2c29 390

faullts:

migraine // twenty one pilots

Reposted fromdorkules dorkules viaUnrealUnreality UnrealUnreality
choreparanoje
14:14
2098 03fe 390
Reposted frombadgal badgal viacytaty cytaty
choreparanoje
14:13
A gdy zaczęli od zmysłów odchodzić,
Rzeczy bez zmysłów zaczęły im szkodzić.
— William Shakespeare – Sen nocy letniej
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
14:13
14:13
5008 6901 390
Reposted fromPoooly Poooly viainsanedreamer insanedreamer
choreparanoje
14:12
5775 a8a7 390
they are all running. from something. or to somewhere.
Reposted fromzenibyja zenibyja viainsanedreamer insanedreamer
14:12
choreparanoje
14:12
1900 a9ed 390
Ewoud De Groot - Call of the Loon
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
14:06
0073 ab17 390
Reposted fromink ink viainsanedreamer insanedreamer
choreparanoje
14:06
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
choreparanoje
14:06
4000 4651 390
Reposted fromquerida querida viashapeless shapeless
choreparanoje
14:06
2651 83de 390
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
choreparanoje
14:06
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
— Jarek Puczel via http://showslow.tumblr.com/
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viainsanedreamer insanedreamer
choreparanoje
14:01
3936 f545 390
.
Reposted byblackandblue blackandblue
choreparanoje
14:00
Wszystko, co napisano o Miłości, jest czarne. Czarne jak noc. 
— Elif Safak, "Sufi"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
choreparanoje
13:57
Jeśli poprzestaniesz na tym, co widzą twoje oczy, poznasz jedynie poczwarkę. Jest brzydka, nie ujmie cię urodą. Lecz jeśli zechcesz wyjść poza to, co widzą oczy, zerwiesz zasłonę i spojrzysz sercem, ujrzysz motyla. Motyl jest piękny, zachwyci cię. Atoli jeśli patrzeć będziesz sercem, pokochasz nie motyla, ale poczwarkę. 
— Elif Safak, "Sufi"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl