Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

choreparanoje
02:28
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
choreparanoje
02:25
Ciekawa rzecz, ale zauważył pan, że im bardziej ludziom na czymś zależy, tym mniej o to dbają? Zupełnie jakby myśleli, że jest im to dane raz na zawsze i nie zdawali sobie sprawy, że czas niesie zmiany.
— Nicholas Sparks – Ślub
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialululuj lululuj
choreparanoje
02:25
7229 d9ff 390
Reposted fromdecepcion decepcion vialululuj lululuj
choreparanoje
02:23
Lepsze miasta, lepsze czasy, lepsza miłość, lepsze szczęście, lepsze cokolwiek, ludzie nigdy ich nie znajdą i nigdy nie przestaną szukać.
— Charles Bukowski
Reposted fromvineland vineland vialululuj lululuj
choreparanoje
02:23
6651 1c19 390
tru.

#najgorszyczlowieknaswiecie
Reposted fromjaworowicz jaworowicz vialululuj lululuj
choreparanoje
02:21
Często mówi się nam w smutnych chwilach, że czas leczy rany. To bzdura. W rzeczywistości jesteś załamany, zasmucony i zapłakany tak, że wydaje ci się, iż to nigdy się nie skończy - aż dochodzisz do stanu, w którym zaczyna działaś instynkt samozachowawczy. I przestajesz. Po prostu nie chcesz lub nie możesz robić tego nadal, ponieważ ból jest zbyt wielki. Blokujesz go. Negujesz. To jednak nie leczy rany.
— Harlan Coben "Wszyscy mamy tajemnice"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
choreparanoje
02:19
5916 0615 390
Reposted fromkarna karna viaBloodyPierrot BloodyPierrot
02:17
I like airplanes. I like anywhere that isn’t a proper place. I like in betweens.
Neil GaimanThe Sandman, Vol. 7: Brief Lives (via floriental)
Reposted fromink ink viathtwins4ever thtwins4ever
choreparanoje
02:15

“I love everything that’s old: old friends, old times, old manners, old books, old wine.

— Oliver Goldsmith
Reposted fromundertow undertow viathtwins4ever thtwins4ever
choreparanoje
02:14
choreparanoje
02:14
7962 9a2b 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viathtwins4ever thtwins4ever
choreparanoje
02:13
3840 a970 390
Reposted fromseverine severine viarooo rooo
choreparanoje
02:12
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać

March 08 2015

choreparanoje
15:12
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora (do Agnieszki Osieckiej)
Reposted bydranewwithfrenchperfumevineland
14:27
3972 d856 390
Reposted fromanananana anananana viainsanedreamer insanedreamer
choreparanoje
14:27
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
choreparanoje
14:26
(4) tumblr
Reposted fromweightless weightless viacatchmelater catchmelater
choreparanoje
14:26
4988 721b 390
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
choreparanoje
14:26
choreparanoje
14:24
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl